Rate this post

در راستای کاهش زمان تخلیه و بارگیری وسایل نقلیه و جلوگیری از توقف بی مورد در مبادی و مقاصد و مرزهای کشور نرخ حق توقف سال ۹۹ کامیون های ایرانی و خارجی فعال در خطوط بین المللی به شرح ذیل میباشد :

الف : کامیون های حامل محمولات صادراتی _ وارداتی _ ترانزیتی در قلمرو جمهوری اسلامی :

۱_ زمان مجاز بارگیری و انجام تشریفات گمرکی و صدور اسناد آن جهت محمولات صادراتی سه روز کاری و برای تخلیه محمولات وارداتی و ترانزیتی دو روز کاری تعیین و مازاد بر آن برای کامیون های چادری _ بغلدار _ کفی کانتینر بر _ تانکر _ بونکر _ سواری بر روزانه شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ( ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال ) و کامیون های حامل بار ازمقصد کشور های اروپایی روزانه هفت میلیون و پانصد هزار ریال ( ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال )  محاسبه و در صورتیکه زمان توقف بیش از ۵ روز باشد ( از زمان مجاز تعیین شده ) ۱۵% به حق توقف فوق اضافه میگردد .

۲ _ کامیون های کمرشکن ۷ محور ( ۸٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال ) _ ۹ محور ( ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال ) _ ۱۱ محور ( ۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال ) محاسبه میگردد .

ب : کامیون های حامل محمولات صادراتی و وارداتی در خارج از قلمرو جمهوری اسلامی :

زمان مجاز تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات گمرکی و صدور اسناد آن دو روز کاری تعیین و مازاد بر آن بشرح ذیل میباشد :

۱ _ در کشور های اروپایی روزانه برای هر کامیون ۱۷۵ یورو و برای هر کمرشکن ۲۸۰ یورو محاسبه میگردد .

۲ _ در کشور های : ترکیه _ سوریه _ لبنان _ اردن و عراق روزانه ۱۷۵ دلار محاسبه می گردد .

۳ _ در سایر کشور ها به استثنا بند های ۱ و ۲ روزانه ۱۶۵ دلار می گردد .

۴ _ حق توقف کامیون های کمر شکن ۷ و ۹ و۱۱ محور در کشور های آسیا میانه ( CIS ) و همجوار به ترتیب روزانه ۲۸۰ _ ۳۴۰ _ ۳۸۰ دلار محاسبه میگردد .

۵ _ حق توقف کامیون های خارجی که بدون داشتن قرارداد در قلمرو جمهوری اسلامی ایران متوقف میگردند حق توقف آنها بر مبنای کامیون های ایرانی برابر ماده ۱ بند ب محاسبه و پرداخت خواهد شد .

۶ _ حق توقف کامیون های ده چرخ ۷۰ % و شش چرخ ۶۰ % بند های الف و ب خواهد بود .

۷ _ حق توقف حامل محموله های فاسد شدنی (یخچالی ) _ آتش زا _ خطرناک ( تحت شرایط استاندارد های بین المللی کالا ی خطرناک ADR ) سی درصد به قیمت های مندرج در بند الف و ب اضافه خواهد گردید .

تبصره _ حق توقف کلیه کامیون ها در موارد ذکر شده ( کشنده و بارگیر ) تواما متوقف باشند .

۸ _ کامیون هایی که بعد از ساعت ۱۰ صبح روز کاری به گمرک مربوط وارد شوند شامل حق توقف نخواهند بود . ضمنا روزهای جمعه در ایران و شنبه و یکشنبه در خارج از مرز های ایران ایام تعطیل آخر هفته محسوب میگردد .