Rate this post

مرسدس بنزاز سیستم دوربین MirrorCam درنسل جدید کامیون آکتروس استفاده می‌کند که موجب کاهش مصرف سوخت و دید بهترراننده می‌شود.

کامیون مرسدس بنز آکتروس که سال گذشته به بازار عرضه شد، آینه‌های عقب را با سیستم دوربین MirrorCam جایگزین می‌کند. 

یکی از امکانات استاندارد در تمام مدل‌های آکتروس این است که دوربین‌های عقب روی فریم سقف نصب شده و به نمایشگرهای مستقر در داخل کابین روی ستون‌های A وصل شده‌اند.

به گفته سازنده‌ی کامیون، استفاده از دوربین‌های دید عقب مزایای بسیاری دارد

مزایای سیستم MirrorCam

راننده دارای دید بدون مانع است و به‌خصوص در تقاطع‌ها، هنگام مانور دادن و در پیچیدن کامیون بسیارمفید خواهد بود

یکی دیگر از مزایای آن در هنگام حرکت در پیچیدن ظاهر می‌شود؛ هنگامی که تصویر دوربین نصب شده در سمت داخل پیچ را چرخانده، به‌طوری‌که راننده همیشه انتهای تریلر را به خوبی می‌بیند.

منبع : زومیت