به کوشش حمل بار بارسی طی سه ماهه اول سال جاری ۹۱۱کیلومتراز محورهای ارتباطی آذربایجان شرقی تحت عملیات خط کشی واقع شد.

رییس اداره ایمنی راه وحریم اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزود:

باهدف ارتقای ایمنی کاربران جاده ای وبه حداقل رساندن تصادفات درسه ماهه اول امسال۱۹۹۶۰مترحفاظ وگاردریل درسطح محورهای ارتباطی استان موردنصب وبهسازی قرارگرفته است.

خط کشی محورهای ارتباطی آذربایجان شرقی عباسعلی شیری گفت:

نصب وبهسازی ۲۵۷۰ عدد علائم اعم از اخطاری وانتظامی و نصب و بهسازی۸۶۵ متر مربع علائم اطلاعاتی ازدیگر اقدامات این اداره کل دراین بازه زمانی بوده است.

وی ادامه داد:درهمین مدت ۳۶۸کیلومترازراههای ارتباطی استان تحت عملیات اصلاح وایمن سازی شیب شیروانی قرارگرفته اند.

عباسعلی شیری گفت ازدیگراقدامات حوزه ایمنی دراین مدت میتوان به آغازعملیات اصلاح تقاطعهای T شکل در۸ نقطه ورنگ آمیزی پایه های علائم عمودی به میزان ۴۱۷۵ مترمربع اشاره نمود.

وی همچنین ازاجرای عملیات آشکارسازی ورودی تونلهای استان درراستای ارتقای ایمنی وبهبود ترددخبرداد.

منبع:روابط‌ عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان آذربایجان‌شرقی