Rate this post

این سامانه صرفا به منظور ثبت درخواست رزرو تایر دارندگان ناوگان سنگین (رینگ ۱۶ و به بالا) درنظر گرفته شده است.

قابل توجه عاملین فروش

در صورتی که عامل فروش بخواهد برای مشتری خود فیش رزرو تایر صادر کند باید از مشتری بخواهد. که مشخصات خود و ناوگان را در این سامانه وارد کند. و پس از ثبت درخواست رزرو تایر، عامل می تواند بعد از ثبت اطلاعات فیش رزرو صادر شده .در سند فروش در سامانه جامع تجارت www.ntsw.ir ، اقدام به تحویل کالا به مشتری نماید.

مالکان خودرو ها پس از دریافت فیش رزرو تایر با در دست داشتن مدارک زیر به عامل فروش مربوطه مراجعه کنند: کارت ملی – کارت خودرو – فیش رزرو تایر دریافتی از سامانه

تایر
ملاحظات دریافت فیش رزرو تایر از سامانه تخصیص تایر وزارت صنعت

در صورتی که فیش رزرو تایر منقضی شود تا زمان تخصیص سهمیه جدید، فیش رزرو تایری به ناوگان تعلق نمی‌گیرد.

مسئولیت انتخاب اشتباه سایز تایر بر عهده متقاضی است و در صورت اثبات این امر ضمن برخورد قانونی، متقاضی از سهمیه مراحل بعد محروم می‌شود.

در صورتی که عامل بدون ثبت فروش، تایر را به متقاضی تحویل دهد .مسئولیت انقضای فیش رزرو تایر با عامل است.

به قیمت مندرج در فیش رزرو مبلغ ۹ درصد ارزش افزوده و کرایه حمل به میزان حد اکثر ۲ درصد اضافه می شود.

منبع: سامانه تخصیص تایر