Rate this post

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودروازعرضه۱۲هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری وسنگین در سال جاری خبر داد و افزود:

این تعداد در سال ۱۴۰۰ نیز به ۲۳ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.

فرشاد مقیمی درنشست مربوط به بهره برداری ازپروژه های توسعه ای ایران خودرودیزل با حضور وزیرصمت ومقامات استانی ضمن گرامیداشت روز کارگرتاکید کرد:

تولید وعرضه محصولات اکثر محصولات ایران خودرو دیزل بااعلام نیازمندی هاازسوی بهره برداران آن که درنهادهای حاکمیتی قراردارند محقق می شود.

وی تصریح کرد:

با عقد تفاهم نامه و قرارداد با بهره برداران و پرداخت وجه اولیه قرارداد برای تزریق به شبکه تامین، برنامه تولید خودروهای تجاری و سنگین با نظم و یکنواختی بیشتری صورت خواهد گرفت.

ایران خودرو دیزل آمادگی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را دارد.

منبع : تی نیوز