Rate this post

این مقام انتظامی افزود : تردد کامیون ها و خودروهای سنگین از ساعت : ۰۶:۰۰ صبح تا ۲۳:۰۰ به غیر از مجوزدارها در سطح شهر ممنوع می باشدو همچنین میکسرها بعلت حمل مواد خراب شدنی و سفت شونده از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ بعداز ظهر بلامانع است .

سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی، ‌معاون ترافیکی پلیس راهور فاتب در خصوص این خبر گفت :

اجرای طرح توقیف ساعتی کامیون ها  در شهر تهران با قوت در حال اجراست و با کامیون های متخلفی که قصد ورود به شهر را داشته و یا اقدام  به تردد در سطح شهر می نمایند برخورد قانونی صورت می پذیرد .

سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی از اجرای طرح توقیف ساعتی کامیون ها در ۴۶ نقطه از شهر تهران خبر داد.

این مقام انتظامی افزود :

تردد کامیون ها و خودروهای سنگین از ساعت : ۰۶:۰۰ صبح تا ۲۳:۰۰ به غیر از مجوزدارها در سطح شهر ممنوع می باشد و همچنین میکسرها بعلت حمل مواد خراب شدنی و سفت شونده  از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ بعداز ظهر بلامانع است  .

بهرام آبادی افزود :

اگر در هنگام تردد شاهد  کامیون هایی  که در حاشیه راه متوقف شده اند بودید بخاطر تخلفاتی است .که از سوی رانندگان آنها صورت گرفته و پلیس بخاطر عدم بروز حادثه و حفظ جان راننده .کامیون ها و دیگر رانندگان و رعایت و حفظ حقوق دیگر شهروندان این کامیون ها .را ساعاتی متوقف و راننده آن رابا توجه به تخلف صورت گرفته آموزش  و توجیه می نماید

او در خصوص کامیون هایی هم که در سطح شهر قوانین و مقررات را رعایت نمی کنند گفت :

این کامیون ها نیز در همان محل تخلف متوقف شده و چند ساعتی را می بایست در محل توقف نمایند و حتما مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت

این مقام انتظامی تصریح کرد :

برخی رانندگان کامیون ها قصد ورود به رینگ های ورودی سطح شهر تهارن رادارند که از ورود آنها به. داخل شهر ممانعت بعمل آمده و ضمن توقیف ساعتی در محل از همان مسیری که آمده بودند بازگردانده می شود .

بهرام آبادی ازجمله تخلفاتی که پلیس راهور فاتب درخصوص بحث کامیون ها باآن برخورد می نماید.حمل بار نامتعارف سرعت وسبقت نداشتن معاینه فنی نداشتن گواهینامه توقف درمناطق مسکونی راازجمله مواردی دانست .که با رویت آنها پلیس کامیون را متوقف و باآن به صورت قانونی برخورد می نماید .

معاون ترافیکی پلیس راهور فاتب با اشاره به  افزایش تخلفات کامیون ها در سطح معابر و دو مورد حادثه ای که هفته گذشته روی داد افزود :

درهفته گذشته یک موردتصادف چندوسیله ای یک دستگاه کامیون راباچندوسیله دیگر داشتیم که در اثر بی احتیاطی راننده .کامیون روی داد و در مورددوم لغزندگی سطح وسیعی از سطح بزرگراه را به علت ریزش محموله کامیونی دیگرداشتیم .که هردوی این حوادث باعث به تاخیرافتادن جریان ترافیک وافزایش حجم ترافیک درسطح این دومعبربودیم که تمامی آنها براثربی احتیاطی رانندگان کامیون ها بود.

او از رانندگان کامیون ها خواست به ساعات تردد  که برای کامیون ها در نظر گرفته شده توجه نموده و ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از تردد های غیر ضرور در سطح شهر خودداری نمایند .