حمداللهی با بیان اینکه صدور بارنامه الکترونیک می‌تواند به کاهش قاچاق کالا کمک زیادی کند، افزود: برای تعدادی از بازارگاه‌های الکترونیکی (تاکسی بارهای اینترنتی) که وانت بارها با آن‌ها همکاری می‌کنند، مجوز فعالیت صادر شده تا در صورتی که درخواست حمل بار با وانت در جاده به آن‌ها داده شود، بتوانند تحت شرایطی مشمول تردد با بارنامه الکترونیکی شوند و دیگر نیازی به صدور بارنامه از سوی شرکت‌های حمل و نقلی نباشد.

مدیر کل حمل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یکی دیگر از مزایای ساماندهی وانت بارها در جاده‌ها را ارتقای ایمنی خودروهای باری سبک دانست و بیان کرد: اگر وانت بارها برای تردد در جاده، تحت نظارت سازمان راهداری باشند، مجبورند مانند خودروهای باری سنگین هر سه ماه یک بار معاینه فنی دریافت کنند که درنتیجه ضریب ایمنی تردد آن‌ها در جاده‌ها را افزایش می‌دهد.

وی همچنین یادآور شد: تنها آن دسته از وانت بارها می‌توانند درخواست کارت هوشمند کنند که حداکثر سن ناوگان ۲۰ سال باشد.